Gebruikersnaam
Wachtwoord
Inloggen
Gegevens kwijt?
Print deze pagina

Van harte welkom op onze website!


Matchpoint@Work
BEWEEGT MENSEN IN HUN WERK!


Wat is Matchpoint@Work?

St. Matchpoint@Work is een actief werkgeversnetwerk dat begin 2010 is opgestart in de regio van de Rijn-Schelde Delta; het overgangsgebied van West-Brabant en Zeeland gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Dit initiatief is ontstaan vanuit een behoefte van een aantal werkgevers in deze regio, om samen, vanuit een onderlinge verbondenheid en vertrouwen, tot oplossingen te komen voor bestaande personeelsknelpunten en arbeidsvraagstukken.

In dit netwerk delen de verantwoordelijke P&O-ers van de aangesloten bedrijven en instellingen hun vacatures en hun beschikbare medewerkers, zodat vraag en aanbod praktisch en efficiënt op elkaar afgestemd kunnen worden.

Zo helpen bedrijven en instellingen elkaar met het oplossen van zowel hun tijdelijke, als hun permanente inzetbaarheidsproblemen ten gevolge van bijvoorbeeld reorganisatie, arbeidsongeschiktheid, seizoensinvloeden, maar ook bij wenselijke loopbaanstappen of outplacementtrajecten.

Naast het onderling uitwisselen van personeel, wordt ook structureel kennis en ervaring gedeeld rondom de actuele arbeidsvraagstukken en HR-thema’s, waarmee de deelnemers te maken hebben. Juist door een brede spreiding over verschillende branches en sectoren kan veel van elkaar geleerd worden m.b.t. het in praktijk brengen van een wenselijke aanpak. Hiervoor kan men eveneens deelnemen aan verschillende kennisgroepen die met een gekozen onderwerp aan de slag gaan.

Waar nodig kunnen de deelnemers gebruik maken van de diensten en geboden kortingen van diverse specialisten, die als provider aan het netwerk verbonden zijn.

Uiteindelijk kunnen de deelnemers hiermee veel kosten besparen en zal de effectiviteit van de factor arbeid binnen de organisatie aanzienlijk toenemen.


Wat zijn de voordelen van Matchpoint@Work?

  • Zelfwerkzaamheid en onderlinge samenwerking van lokale werkgevers
  • Werkgeverstichting zonder winstoogmerk
  • Grote diversiteit in aard van bedrijven en instellingen
  • Mix van grote en kleine werkgevers
  • Praktisch, eenvoudig en kleinschalig (geen instituut)
  • Oplossingsgerichte deskundige hulp
  • Volledige afstemming op wensen en behoeften van de deelnemers
  • Bevorderen van regionale inzetbaarheid van personeel

 

Matchpoint@Work sluit met haar activiteiten tevens aan bij de verschillende regionale Poortwachtercentra, welke de afgelopen jaren zijn opgestart. Organisaties als VNO/NCW, MKB Nederland en de vakbonden FNV en CNV staan volledig achter dergelijke netwerken.

Ook kennis maken en scoren met Matchpoint@Work?

Wilt u ook eens kennis maken met dit netwerk en de toegevoegde waarde zelf ervaren? Neem contact op met onze netwerkcoördinator Frank Mouws en maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking tijdens een van de netwerkbijeenkomsten. U kunt zich ook opgeven via het aanmeldingsformulier.